Polityka prywatności

Serwis Mtechnology.pl

Korzystając z serwisu Mtechnology możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Jest to związane z wyrażoną przez Ciebie chęcią otrzymania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Markowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mtechnology - Paweł Markowski (dalej Mtechnology) z siedzibą w Kampinosie, ul. Partyzantów 29, 05-085 Kampinos, NIP 1181862638, REGON 142244054.
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
  1. dane identyfikacyjne
  2. dane kontaktowe
  3. dane do rozliczeń
  4. dane do wystawienia faktury VAT – przetwarzane będą w celu realizacji Umowy Sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest to warunek zawarcia umowy. Z uwagi na powyższe, jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność zawarcia ww. umowy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 8. Paweł Markowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mtechnology - Paweł Markowski z siedzibą w Kampinosie, ul. Partyzantów 29, 05-085 Kampinos, NIP 1181862638, REGON 142244054 dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii celem przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.
 9. Cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pan/Pani korzysta ze stron internetowych Mtechnology.
 10. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskuje Pan/Pani dostęp do Serwisu Mtechnology.
 11. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Pana/Pani, bez wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 12. Jedynie za wyraźną zgodą Pana/Pani, podane dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 13. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Pana/Pani Urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane i dostosować Serwis Mtechnology indywidualnie każdemu Odwiedzjącemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 14. Pan/Pani ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu Mtechnology będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 15. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Pana/Pani preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu Mtechnology, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 16. Pan/Pani może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pana/Pani Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Pan/Pani urządzeniu.
 17. Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.