Co to jest GULP? Do czego służy i jak go używać?

Kurs instalacji i podstawowej obsługi GULP

Po przeczytaniu dowiesz się:

  • czym jest GULP
  • do czego służy
  • jak go zainstalować
  • podstawowa obsługa

Mottem aplikacji widocznym na stronie głównej projektu jest:

Automate and enhance your workflow

Zautomatyzuj i usprawnij swój przepływ pracy. Kurs pokazuje jak zainstalować GULP, jak również przykładowy skrypt, który możemy wykonać.

Image - GULPGULP to narzędzie, z którego korzystamy podczas większych zamówień dla klientów z obszaru IT. Umożliwia lepszą kontrolę nad czynnościami jakie zamierzamy wykonać na naszych js i css'ach. GULP ma dostępną masę wtyczek. Dodatki te automatyzują pracę i potrafią udoskonalić nasz finalny produkt. 

Instalacja gulp

Zarówno GULP jak i wtyczki do narzędzia są dostępne w zbiorze Node.js (npm).

npm install gulp -g

gdzie opcja -g mówi o globalnej instalacji gulpa (po to, by wywołując komendę "gulp" system operacyjny potrafił ją odpowiednio zinterpretować. Następnie musimy zainstalować GULP'a w naszym projekcie.

Jeżeli masz zainstalowany w systemie pakiet node.js npm to zapewne wiesz do czego służy polecenie

npm init

Tworzy ono nowy dokument package.json w naszym projekcie odpowiadający za informacje o zależnościach w projekcie, oraz licencji, autorze czy wersji.

Teraz powinniśmy zainstalować w naszym projekcie gulpa ze zbioru npm.

npm install gulp --save-dev

Prosty przykład wykorzystania gulp.task

W tym momencie nasz projekt został wyposażony w dodatek. Przykładem nieco nonsensownego zastosowania taksu będzie wyświetlenie w konsoli komunikatu. By rozpocząć pracę tworzymy dokument gulpfile.js a w nim zamieszczamy kod:

var gulp = require('gulp');
gulp.task('default', function() {
    console.log('Witaj Świecie.');
});

Wywołanie komendy 

gulp

spowoduje wyświetlenie w naszej konsoli wyniku:

[19:36:50] Using gulpfile ~/kurs/gulpfile.js
[19:36:50] Starting 'default'...
Witaj Świecie.
[19:36:50] Finished 'default' after 112 μs